پنل اس ام اس وار اس ام اس دارای امکانات پیشرفته از جمله ارسال گروهی ، ارسال کد تایید به شماره ، دریافت خط اختصاصی پیامکی ارسال به لیست سیاه است ، این پنل راهیست برای ارتباط پایدار شما و مشتری

4 / 100